Số kí hiệu CPW 55/2323 HAX
Trích yếu Kết luận hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy HĐND-UBND Thành phố với lãnh đạo các quận, huyện, sở, ban, ngành quý III/2011
Nội dung

Kết luận hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy HĐND-UBND Thành phố với lãnh đạo các quận, huyện, sở, ban, ngành quý III/2011

Ngày tạo 13/07/2013
Các file đính kèm Không có file đính kèm

Văn bản khác :