Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2016

07/03/2016

Ngày 02/02/2016, Ban QLDA đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Dự Hội nghị có Lãnh đạo Ban và toàn thể cán bộ Ban QLDA, khai mạc Hội nghị đ/c Phạm Quang Thắng - Giám đốc Ban đã nhấn mạnh năm 2015 tỉnh Vĩnh Phúc diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại như Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IV. Trong không khí sôi nổi, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, dưới sự chỉ đạo của Chi bộ và Ban Giám đốc, cán bộ Ban QLDA đã phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần lao động sáng tạo, đoàn kết nhất trí phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015.

Tại Hội nghị đ/c Trần Ngọc Hải - Phó Giám đốc thay mặt lãnh đạo Ban đã thông qua bản Dự thảo "Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2016". Sau đó là các ý kiến tham luận vào các báo cáo, hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp vào hoạt động của Ban QLDA năm 2015.

 Đ/c Trịnh Hồng Kỳ đã thông qua báo cáo tài chính năm 2015, đ/c Nguyễn Văn Dũng thay mặt BCH Công đoàn thông qua báo cáo hoạt động của công đoàn năm 2015, đ/c Dương Đức Trung đã thông qua quyết định khen thưởng cho các cán bộ đạt thành tích cao trong công tác năm 2015 và Quyết định chuyển đổi Trung tâm CICIS thành Phòng Quản lý hợp đồng tư vấn.

Tại Hội nghị, BCH Công đoàn đã tổ chức bầu Ban Thanh nhân dân nhiệm kỳ 2016-2017 và 03 đ/c đã được bầu vào Ban Thanh tra nhân dân.

Kết luận Hội nghị đ/c Phạm Quang Thắng Giám đốc Ban đã nêu năm 2015 mặc dù còn nhiều khó khăn tồn tại nhưng các cán bộ đã nêu cao tinh thần trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và các cán bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2016 nhiệm vụ của Ban QLDA rất nặng nề, do hiệp định vay đến tháng 07/2016 đã kết thúc nên toàn thể cán bộ phải tập trung toàn lực để hoàn thành các dự án trước tháng 07/2016 và cần nêu cao tinh thần, sáng tạo hơn nữa để năm 2016 Ban QLDA hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra./.

Nguyễn Thị Duyên - Văn phòng

Các tin đã đưa ngày: