Tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong đầu tư xây dựng cơ bản

20/07/2015

Sáng 15/7/2015, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Dự và chủ trì cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Chúc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số, sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các Ban Quản lý dự án thuộc các sở; Xây dựng, GTVT, NN&PTNT.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Chúc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh Nguyễn Lượng 

 

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch & Đầu tư, 6 tháng đầu năm 2015, công tác huy động vốn cho đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tăng cao ở hầu hết các nguồn vốn, ước đạt 10.522 tỷ đồng, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2014. Tính đến tháng 6/2015, Hội đồng thẩm định của tỉnh đã thẩm định, trình UBND tỉnh 24 dự án với tổng mức đầu tư trên 698 tỷ đồng; cấp huyện đã phê duyệt 20 dự án mới với tổng mức đầu tư được duyệt hơn 52,7 tỷ đồng, cấp xã phê duyệt 60 dự án mới với tổng mức đầu tư được duyệt 91,3 tỷ đồng, đều cắt giảm trên 50% so với cùng kỳ năm 2014. Các sở, ngành liên quan đã thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán 105 công trình với tổng mức đầu tư trên 1.330 tỷ đồng, cắt giảm 42,3 tỷ đồng; thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 77 dự án với 95 gói thầu, tổng giá trị 476 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm 2014. Về công tác phân bổ vốn đầu tư XDCB, kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách tỉnh quản lý trong năm 2015 là trên 5.965 tỷ đồng, đến nay, tỉnh đã phân bổ vốn cho 1.271 dự án, công trình, trong đó, quyết toán 312 dự án, chuyển tiếp 423 dự án và 536 dự án mới. Đối với việc xử lý nợ đọng XDCB, riêng năm 2015 tỉnh đã bố trí gần 1.330 tỷ đồng thanh toán nợ, đưa số nợ đọng XDCB giảm từ 4.509 tỷ đồng năm 2013 xuống còn 1.871 tỷ đồng vào tháng 6/2015. Trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh đã ưu tiên bố trí vốn theo cơ chế đã được HĐND tỉnh thông qua cho 20 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới với tổng vốn đã phân bổ là 442 tỷ đồng…

Tuy nhiên, công tác đầu tư XDCB còn nhiều khó khăn, tồn tại như: Việc phân bổ vốn đầu tư còn chậm, nhất là lĩnh vực y tế, giáo dục; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn, nhiều dự án phải tạm ngừng chờ thực hiện các thủ tục điều chỉnh đơn giá nhân công, đơn giá bồi thường, giải phóng mặt bằng. Công tác giám sát, đánh giá đầu tư chưa được quan tâm đúng mức, một số công trình chậm quyết toán; nợ XDCB cấp xã còn lớn; việc áp dụng Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng ở một số địa phương, đơn vị còn lúng túng, chậm tiến độ; việc huy động vốn đầu tư ngoài phần ngân sách Nhà nước hỗ trợ còn hạn chế; chưa xử lý nghiêm những vi phạm của các chủ đầu tư…

Tại hội nghị các ý kiến tham gia của các đại biểu cơ bản nhất trí với các giải pháp được UBND tỉnh đề ra trong 6 tháng cuối năm 2015 như: Rà soát, điều chỉnh lại phân cấp quyết định đầu tư phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng sửa đổi; bổ sung, điều chỉnh Dự án Bệnh viện Sản nhi; thẩm định, phê duyệt Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh để khởi công xây dựng; điều chỉnh kế hoạch chi đầu tư phát triển năm 2015 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình xây dựng cơ bản… Các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những khó khăn, vướng mắc địa phương, đơn vị gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện công tác đầu tư XDCB; đồng thời, đề nghị UBND tỉnh sau khi có chủ trương đầu tư cần lên phương án khảo sát, lựa chọn những công trình thực sự cấp thiết cho xây dựng; nghiên cứu, tạo cơ chế phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp huyện được phép ký quyết định giải ngân những công trình có giá trị dưới 5 tỷ đồng; sớm có giải pháp xử lý dứt điểm đất dịch vụ, có văn bản trả lời cụ thể tránh kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân; có đánh giá cụ thể tiến độ thực hiện các công trình, yêu cầu chủ đầu tư giải trình, làm rõ nguyên nhân dẫn đến một số công trình chậm tiến độ…

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Văn Chúc ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm. Đồng chí yêu cầu trên cơ sở các nhiệm, vụ, giải pháp đề ra, các cấp, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ để giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc trong đầu tư XDCB; khẩn trương kiện toàn, thành lập Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư cấp huyện; tăng cường tuyên truyền, tập huấn những cơ chế, chính sách mới, những hướng dẫn cụ thể về lĩnh vực đầu tư công; các địa phương tính toán để phân loại những dự án thực sự cấp thiết, xây dựng khung giá bồi thường, giải phóng mặt bằng để UBND tỉnh phê duyệt trong thời gian sớm nhất; tăng cường đấu giá đất để tạo nguồn cho đầu tư XDCB; tăng cường các giải pháp nhằm giảm nợ đọng, chống thất thu thuế để tăng nguồn thu cho ngân sách. Giao Sở Tài chính có hướng dẫn cụ thể về thủ tục, hồ sơ quyết toán đầu tư; phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư rà soát, tính toán lại nguồn vốn để giải quyết tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

Văn Cường - Báo VP

Các tin đã đưa ngày: