Diễn văn của đồng chí Phạm Văn Vọng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần 2) và Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập tỉnh

09/03/2015

- Kính thưa: Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

- Kính thưa: Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư

- Kính thưa: Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

- Kính thưa các vị đại biểu đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể của Trung ương và các tỉnh, thành phố!

- Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân!

- Kính thưa các đồng chí cán bộ, lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ!

- Thưa các vị khách quý, các vị đại biểu! Thưa toàn thể các đồng chí và nhân dân!

Hôm nay, trong không khí vui mừng, phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân mới, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần hai) và Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc (12/2/1950-12/2/2015). Đây là sự kiện quan trọng trong tiến trình phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời là dịp để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng nhau ôn lại chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển của tỉnh.Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các vị khách quý, các vị đại biểu cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về dự buổi lễ! Xin kính chúc các đồng chí, các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Ngày 12-2-1950, Chính phủ đã ra Nghị định số 03 quyết định hợp nhất hai tỉnh Vĩnh Yên và Phúc Yên thành tỉnh Vĩnh Phúc. Tỉnh Vĩnh Phúc ra đời lúc đó có diện tích gần 2.000km2 với 47 vạn dân, Đảng bộ tỉnh có gần 19.000 đảng viên. Việc hợp nhất hai tỉnh đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới của cuộc kháng chiến. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị, xã hội và trong tiến trình phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc. Những sự kiện, thành quả mang dấu ấn thời gian và lịch sử của thời kỳ này là: Vĩnh Phúc với những trận đánh quan trọng và chi viện sức người, sức của cho thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp 9 năm trường kỳ; là tỉnh đi đầu trong phong trào hợp tác hóa nông nghiệp.Trong lao động xây dựng CNXH, nhân dân Vĩnh Phúc cần cù, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống. Với những thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc đã nhiều lần vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, động viên, khen ngợi. Đặc biệt, ngày 2-3-1963, nói chuyện với gần 2 vạn cán bộ, chiến sỹ, đồng bào Vĩnh Phúc, Người đã ân cần căn dặn: “Muốn làm tốt mọi việc thì phải lãnh đạo tốt từ Tỉnh ủy đến chi bộ, lãnh đạo tốt nghĩa là thực hiện đầy đủ những Nghị quyết của Đảng, biến quyết tâm của Đảng thành quyết tâm của nhân dân... Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta...”. Thực hiện lời dạy của Bác, khắp các địa phương trong tỉnh đã dấy lên phong trào thi đua lao động sản xuất, với khẩu hiệu Tất cả vì miền Nam ruột thịt. Ngay từ những năm 60, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã đề ra chủ trương về khoán hộ trong sản xuất nông nghiệp, để từ đó đóng góp quan trọng cả về lý luận và thực tiễn để hơn 20 năm sau, Đảng ta đã đề ra đường lối đổi mới trong sản xuất nông nghiệp.

Theo yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, kiến thiết đất nước và chi viện cho chiến trường miền Nam, vào những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngày 26-1-1968, Quốc hội đã quyết định hợp nhất hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ thành tỉnh Vĩnh Phú. 29 năm, nhân dân Vĩnh Phúc cùng với nhân dân Phú Thọ anh em đã kề vai sát cánh, đoàn kết một lòng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng quê hương, tham gia chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ và đóng góp cho tiền tuyến lớn miền Nam.

9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, 21 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược và trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc đã đóng góp to lớn sức người, sức của, góp phần đưa các cuộc kháng chiến của dân tộc ta đi đến thắng lợi hoàn toàn. Hàng chục vạn người con Vĩnh Phúc đã tình nguyện lên đường nhập ngũ, tham gia thanh niên xung phong, trong đó hàng vạn người đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, làm rạng rỡ truyền thống của quê hương; nhiều người để lại một phần xương máu nơi chiến trường, mang trên mình thương tật suốt đời. Ở hậu phương, với tinh thần “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, chi viện to lớn sức người, sức của cho tiền tuyến.Những năm 1991-1996, Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc cùng với cả nước vượt qua giai đoạn khó khăn của thời kỳ khủng hoảng kinh tế, tiến hành công cuộc đổi mới và đạt được những thành tựu rất quan trọng và toàn diện.

Để phù hợp với yêu cầu phát triển của thời kỳ mới, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa IX đã thông qua Nghị quyết tách tỉnh Vĩnh Phú thành hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Kể từ ngày 1-1-1997 tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập. Qua một số lần điều chỉnh địa giới hành chính, hiện nay, Vĩnh Phúc có diện tích 1.236km2, dân số trên 1 triệu người. Tỉnh có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó có 1 thành phố, 1 thị xã, 7 huyện, 137 xã, phường, thị trấn.18 năm kể từ khi tái lập tỉnh, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Vĩnh Phúc đã đoàn kết một lòng, tranh thủ thời cơ, phát huy lợi thế, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là trong lãnh đạo, chỉ đạo đã quán triệt và vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của Vĩnh Phúc.

Căn cứ thực trạng tình hình, ngay tại thời điểm tái lập, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã xác định lấy phát triển công nghiệp làm nền tảng; đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng các lĩnh vực dịch vụ, phát triển du lịch làm mũi nhọn; coi trọng phát triển nông nghiệp và nông thôn; từ đó có chính sách đúng, xác định bước đi thích hợp, tìm ra các giải pháp đột phá, tạo môi trường thuận lợi nhất để giải phóng sức sản xuất của mọi thành phần kinh tế, thu hút mạnh các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Từ một tỉnh nghèo, thuần nông, khi mới tái lập thu ngân sách chưa đạt 100 tỷ đồng, thu nhập đầu người chỉ đạt gần 140 USD/năm, bằng 48% bình quân chung cả nước; khó khăn, thiếu thốn về mọi mặt. Đến nay, Vĩnh Phúc đã trở thành một trong số ít các tỉnh có giá trị sản xuất công nghiệp, có tổng thu ngân sách nội địa cao nhất cả nước, là trung tâm sản xuất ô tô, xe máy hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật được đầu tư, nâng cấp theo hướng hiện đại; bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhiều năm đạt được ở mức cao, có những năm tăng trên 20%, bình quân 18 năm qua (1997-2014) tăng gần 14,8%/năm. Tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng đến năm 2014 chiếm 61,9%, ngành dịch vụ chiếm 28,7% và ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 9,4%. Quy mô nền kinh tế liên tục tăng qua các năm, đến năm 2014 đạt 65,6 nghìn tỷ đồng, đưa giá trị GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 63 triệu đồng/người (năm 1997 mới chỉ đạt 2,13 triệu đồng/người). Đến năm 2014, thu ngân sách của tỉnh vượt qua mốc 20 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 7 cả nước về số thu và thứ 2 miền Bắc về thu nội địa.

Trong phát triển kinh tế nông nghiệp, tỉnh ta có truyền thống phát hiện và đột phá về cơ chế, từ cơ chế khoán hộ những năm 1966-1968; năm 2006, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-TU về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân và được HĐND tỉnh ban hành 27 Nghị quyết cụ thể cho từng lĩnh vực. Nhờ đó, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong sản xuất, hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung chuyên canh hoặc thâm canh với phương thức sản xuất tiên tiến; chăn nuôi đã thực sự trở thành mũi nhọn, đột phá trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; an ninh lương thực được đảm bảo, sản lượng lương thực có hạt không ngừng tăng qua các năm, Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh dẫn đầu miền Bắc về sản xuất ba vụ ổn định trong năm.Trong phát triển công nghiệp, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh, chỉ đạo sát sao công tác quy hoạch các khu công nghiệp và thu hút đầu tư. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 8 KCN đã được thành lập và cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng diện tích quy hoạch 1.728 ha. Môi trường đầu tư của Vĩnh Phúc luôn được các nhà đầu tư đánh giá cao. Nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã đầu tư vào Vĩnh Phúc như Honda, Toyota, Piaggio, Jawwa,... sản xuất ra những sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh, tạo việc làm cho hàng vạn lao động, tăng thu ngân sách, gia tăng kim ngạch xuất khẩu... Đến hết tháng 1/2015, toàn tỉnh có 184 dự án FDI với tổng vốn đầu tư trên trên 3,1 tỷ USD, 576 dự án DDI với tổng vốn đầu tư gần 39,6 nghìn tỷ đồng và 6.129 doanh nghiệp dân doanh với tổng số vốn đăng ký 41,7 nghìn tỷ đồng. Tiểu thủ công nghiệp làng nghề được quan tâm đầu tư, tạo thu nhập và giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động ở địa phương...Về phát triển các lĩnh vực dịch vụ: Khai thác lợi thế từ các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, du lịch thăm quan nghiên cứu lịch sử văn hóa và du lịch sinh thái kết hợp với tâm linh, triển khai quy hoạch phân khu các trường đại học, cao đẳng với diện tích khoảng 1.800 ha; thu hút các trường đại học mở phân hiệu 2 trên địa bàn...; tỉnh đã và đang hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu về du lịch, dịch vụ của tỉnh nhằm hướng tới mục tiêu trở thành một trong những trung tâm dịch vụ, du lịch của Vùng và cả nước.

Về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đã có nhiều lĩnh vực có bước tiến lớn và vượt trội như giao thông nông thôn, thủy lợi... 100% các tuyến quốc lộ đã được nhựa hóa; các tuyến giao thông nông thôn đã cứng hóa đạt khoảng 85%; hệ thống các tuyến xe buýt kết nối đến tất cả các huyện và với Hà Nội. Mạng lưới truyền tải điện được quan tâm đầu tư đáp ứng phụ tải cho đô thị và công nghiệp, 100% các xã được phủ lưới điện quốc gia.Những năm qua, cùng với tập trung phát triển kinh tế, tỉnh đã quan tâm phát triển văn hóa – xã hội, từng bước thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Quy mô hệ thống giáo dục phát triển đáp ứng được nhu cầu học tập của con em nhân dân. Hệ thống cơ sở vật chất trường học được đầu tư nâng cấp. Chất lượng giáo dục luôn ổn định ở mức cấp. Học sinh của tỉnh luôn đạt được thứ hạng cao trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế. Việc phân luồng học sinh sau THCS đã có chuyển biến tích cực. Vĩnh Phúc là 1 trong 4 tỉnh của toàn quốc đạt phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi và phổ cập tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 vào tháng 12-2014 với chỉ số cao.

Công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, DS-KHHGĐ, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được quan tâm và đạt kết quả tích cực. Tổ chức bộ máy ngành Y tế được củng cố từ tỉnh đến cơ sở. Tỷ lệ bác sĩ trên vạn dân đạt 8,4 bác sĩ năm 2014. Các mục tiêu, chỉ tiêu và nội dung của các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được thực hiện tốt. Bảo vệ, chăm sóc trẻ em được duy trì thường xuyên, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi liên tục giảm, đến năm 2014 còn 11%.

Công tác giải quyết việc làm được tỉnh đặc biệt quan tâm. Bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho khoảng 20 nghìn lao động, xuất khẩu lao động cho hàng nghìn người.Các chính sách giảm nghèo được thực hiện tốt, tỷ lệ hộ nghèo liên tục giảm, đến năm 2014 còn 3,63%. Các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công, gia đình người có công được thực hiện đúng, kịp thời theo quy định và huy động được sự chăm lo, vào cuộc của cả xã hội.Các hoạt động văn hóa được tổ chức sôi động, rộng khắp. Các lễ hội văn hóa được tổ chức trang trọng góp phần bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa. Đặc biệt, đầu năm 2013, tỉnh đã tổ chức thành công Tuần văn hóa – Du lịch hưởng ứng “Năm du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng” tạo dấu ấn rất đậm nét về văn hóa, con người Vĩnh Phúc. Các thiết chế văn hóa, thể thao được củng cố, các công trình văn hóa được tu bổ, tôn tạo. Toàn tỉnh có 8/9 huyện có trung tâm văn hóa thể thao 128/137 xã, phường, thị trấn có trung tâm văn hóa; 93,6% thôn có nhà văn hóa. Các công trình trọng điểm như: Nhà hát lớn, quảng trường, khu danh thắng Tây Thiên... được tập trung đầu tư. Hoạt động thể dục thể thao quần chúng được duy trì thường xuyên, thể thao thành tích cao được quan tâm.

An ninh chính trị được giữ vững, TTATXH được đảm bảo; quốc phòng được củng cố tăng cường. Hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh. Đảng bộ luôn giữ được sự đoàn kết thống nhất cao, tạo được lòng tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Mối quan hệ giao lưu hợp tác với nhiều địa phương trong nước và quốc tế được tăng cường và mở rộng, trong đó đã thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp nhiều tỉnh của nước Cộng hòa DCND Lào hàng triệu USD xây dựng các công trình văn hóa – xã hội, qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, keo sơn gắn bó giữa hai nước.

Với những đóng góp to lớn trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang Vĩnh Phúc đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng; Huân chương Độc lập hạng Nhất; được tuyên dương: Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa các đồng chí và nhân dân!

Trong không khí trang trọng của buổi lễ hôm nay, với lòng kính yêu và biết ơn vô hạn, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, rèn luyện Đảng ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người lúc sinh thời đã dành cho Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc tình cảm yêu thương, sự quan tâm đặc biệt. Tư tưởng của Người mãi tỏa sáng, soi đường cho cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi. Những lời dạy của Người, Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc nguyện luôn ghi nhớ, làm theo để xây dựng Vĩnh Phúc sớm trở thành một tỉnh giàu đẹp, phồn vinh.

Chúng ta kính cẩn tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã hy sinh, cống hiến trọn đời mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp của Đảng, của dân tộc và của quê hương Vĩnh Phúc.

Chúng ta vô cùng biết ơn các bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước đã có những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chúng ta mãi mãi ghi nhớ công lao các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong suốt 65 năm qua đã phấn đấu gian khổ, hy sinh quên mình để có được tỉnh Vĩnh Phúc như ngày hôm nay.

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc xin bày tỏ lòng biết ơn đối với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; xin chân thành cảm ơn các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước đã luôn quan tâm, động viên, ủng hộ, giúp đỡ tỉnh Vĩnh Phúc trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển 65 năm qua, đặc biệt là tỉnh Phú Thọ anh em, suốt 29 năm gắn bó, chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ với Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc đã luôn dành cho Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc tình cảm thân thiết và sự quan tâm đặc biệt.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa các đồng chí!

65 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, những thành tựu đạt được thể hiện nỗ lực to lớn của Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc, là nền tảng vững chắc để tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới.

Phấn khởi và tự hào về những kết quả có được, song chúng ta cũng cần thẳng thắn thấy rằng, tiềm năng và lợi thế của tỉnh vẫn chưa được phát huy tương xứng. Những năm qua, kinh tế tỉnh tăng trưởng khá nhanh nhưng tính bền vững chưa cao, chất lượng và khả năng cạnh tranh của một số sản phẩm còn thấp. Cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế và cơ cấu sản phẩm chưa hợp lý. Thu hút đầu tư còn chưa tương xứng với tiềm năng. Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. An ninh nông thôn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp cần quan tâm. Tình trạng ô nhiễm môi trường có xu hướng ngày càng gia tăng, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững.

Trong chặng đường mới, Đảng bộ, quân và dân Vĩnh Phúc quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV với mục tiêu: Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 6,5 – 7,0%. Song song với phát triển kinh tế, quan tâm phát triển các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển vì con người, nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của nhân dân. Thường xuyên củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường chính trị - xã hội ổn định để phát triển kinh tế.

Để đạt được mục tiêu trên, Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh sẽ tiếp tục củng cố và xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ trên cơ sở thực hiện thật tốt Cương lĩnh, Điều lệ và nguyên tắc Đảng, tất cả vì sự phát triển của Vĩnh Phúc. Đây chính là nhân tố mang tính quyết định sự thành công của Vĩnh Phúc trong những năm qua. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Đảng trong việc quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, qua đó tạo sự ổn định về chính trị - xã hội để phát triển. Xây dựng bộ máy chính quyền TSVM, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, ngang tầm với nhiệm vụ của thời kỳ mới. Tiếp tục đổi mới hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, nhằm tập hợp, vận động và đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2015.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa các đồng chí!

Ôn lại truyền thống, kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập tỉnh, chúng ta càng tự hào về truyền thống của quê hương Vĩnh Phúc, ghi nhớ công lao to lớn, những đóng góp máu xương của bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ, đồng bào, đồng chí. Nhân dịp này, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng nhiệt liệt biểu dương và trân trọng cảm ơn các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, những người con quê hương Vĩnh Phúc đang sinh sống, công tác trên khắp mọi miền của Tổ quốc và ở nước ngoài; các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần lập nên những thành tựu to lớn và toàn diện của tỉnh nhà trong thời gian qua.

Kế tục truyền thống cách mạng của cha anh, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nhân nghĩa và ân tình, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức, đoàn kết, thi đua hoàn thành tốt mục tiêu phát triển KT-XH năm 2015, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, xây dựng Vĩnh Phúc giàu mạnh, phồn vinh; cùng cả nước đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tiếp bước con đường cách mạng vinh quang mà Đảng và dân tộc ta đã lựa chọn, đưa đất nước tiến lên trên con đường CNH-HĐH, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Ất Mùi 2015, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi xin trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các vị khách quý, các vị đại biểu cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu, các đồng chí và nhân dân!

Các tin đã đưa ngày: