THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐƯỜNG TRỤC TRUNG TÂM KHU ĐÔ THỊ MỚI MÊ LINH

04/08/2014

I. Giới thiệu tổng quan về Dự án

Dự án Cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc sử dụng nguồn vốn ODA - JIBC Nhật Bản theo Hiệp định vay vốn ODA ưu đãi tài khoá 2006 (VNXIV-5) vào ngày 30/3/2007.

Tổng số khoản vay dành cho dự án là 11,718 tỷ Yên tương đương 110 triệu USD để thực hiện dự án Cải thiện MTĐT tỉnh Vĩnh Phúc bao gồm 6 (sáu) dự án hợp phần: (1) Đường trục trung tâm đô thị mới Mê Linh; (2) Mở rộng hệ thống Cấp nước Vĩnh Yên; (3) Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vĩnh Yên; (4) Cải tạo lưới điện trung áp thành phố Vĩnh Yên; (5) Cải tạo lưới điện trung áp thị xã Phúc Yên và (6) Hợp phần xúc tiến, hỗ trợ nhà đầu tư FDI vào tỉnh.

1. Tên Dự án hợp phần: Dự án Đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh

2. Chủ đầu tư:                UBND tỉnh Vĩnh Phúc

3. Đơn vị quản lý dự án: Ban Quản lý Dự án Cải thiện Môi trường Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc (VPICI_PMU)

4. Đơn vị Tư vấn:           Liên danh Nippon Koei (Nhật bản) và Pöyry Infra (Thụy Sỹ)

5. Mục tiêu Dự án:

- Rút ngắn thời gian đi lại của các nhà đầu tư từ Hà Nội – Vĩnh Phúc, nối liền hệ thống các khu công nghiệp, cụm công nghiệp của tỉnh, tạo cơ sở hạ tầng giao thông quan trọng để cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc;

- Khai thác các vùng đất dọc theo tuyến đường từ đường Bắc Thăng Long - Nội Bài đến thị xã Phúc Yên. Từ tuyến đường sẽ hình thành các vùng đất đô thị có giá trị cao dọc theo hai bên đường, tạo sức thu hút lớn đối với các nhà đầu tư kinh doanh đô thị và bất động sản;

- Xây dựng đường trục trung tâm theo quy hoạch, tạo nên tuyến giao thông chính để phát triển không gian và cơ sở hạ tầng. Tuyến đường là cơ sở để xây dựng đô thị theo quy hoạch và định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Mê Linh; tuyến đường hoàn chỉnh sẽ tạo bộ mặt kiến trúc cho khu đô thị mới và tạo điều kiện để phát triển hạ tầng kỹ thuật cho đô thị mới theo quy hoạch.

6. Quy mô và phạm vi dự án:

- Tổng chiều dài toàn tuyến 14,955 km (Qua địa phận Vĩnh Phúc gần 3 km và địa phận Hà Nội 12 km). Trên toàn tuyến có 04 cầu kết cấu dầm bê tông dự ứng lực: Cầu Tiền Châu, Cầu Tam Báo, Cầu Thường Lệ và Cầu Đầm Và;

- Điểm đầu giao với Quốc lộ 2, điểm cuối giao với đường cao tốc Bắc Thăng Long Nội Bài;

- Dự án đi qua địa phận 2 địa phương Vĩnh Phúc và Thành phố Hà Nội, qua 4 huyện: Bình Xuyên, thị xã Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) và Mê Linh, Đông Anh (Thành phố Hà Nội) và 11 xã: Đạo Đức, Tiền Châu (Vĩnh Phúc); Tiến Thắng, Thanh Lâm, Tam Đồng, Đại thịnh, Tráng Việt, Chu Phan, Mê Linh, Tiền Phong, Nam Hồng (Hà Nội).

- Giai đoạn I:

+ Địa phận Vĩnh Phúc và Huyện Mê Linh (Thành phố Hà Nội): Bnền = 41m (L = 13,956 Km);

+ Địa phận Đông Anh (Thành phố Hà Nội): Bnền = 68 m;

+ Hệ thống thoát nước mưa, hầm kỹ thuật dọc và ngang đường, hệ thống điện chiếu sáng được thiết kế đồng bộ.

- Giai đoạn II:

+ Địa phận Vĩnh Phúc và Huyện Mê Linh (Thành phố Hà Nội): Tiếp tục nâng cấp đạt mặt cắt Bnền = 100m, đoạn địa phận huyện Đông Anh giữ nguyên như giai đoạn I.

7. Tiêu chuẩn thiết kế

- Được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị với vận tốc 80 km/h.

8. Tổng mức đầu tư: giai đoạn I: 2.331.132 tỷ đồng, trong đó xây lắp 763 tỷ đồng, còn lại là chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, tư vấn và dự phòng. Vốn vay ODA chiếm 42%, còn lại là vốn đối ứng của hai địa phương Hà Nội và Vĩnh Phúc chiếm 58%.

9. Tổng diện tích đất sử dụng: 02 giai đoạn là 155,7 ha, trong đó: địa phận Hà Nội là 128 ha và địa phận Vĩnh Phúc là 27,7 ha.

 

BAN QLDA CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG

 ĐẦU TƯ TỈNH VĨNH PHÚC

Các tin đã đưa ngày: